Προστασία προσωπικών δεδομένων

To δίκτυο Guest Inn δεσμεύεται ως προς την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – RGPD - (Κανονισμός 2016/679) πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 25/5/2018 ρυθμίζοντας έτσι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωμένη να τηρεί στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας που ακολουθούν και οι πρακτικές προστασίας που εφαρμόζουν περιγράφονται παρακάτω.

Συλογή και χρήση δεδομένων

Το Guest Inn συλλέγει από τους χρήστες του διαδικτύου μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών του. Δεν συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες της Guest Inn. Τέτοιου είδους πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τις παρέχετε οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας με τη Guest Inn μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε όταν εγγράφεστε σε κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε όταν συμπληρώνεται μια αίτηση διαθεσιμότητας είτε κάνετε κράτηση.

Το Guest Inn χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο με τη συγκατάθεσή σας και σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σας από τους διακομιστές του ανά πάσα στιγμή.

Διαβίβαση δεδομένων

Το δίκτυο Guest Inn διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου προς τις αρμόδιες μόνο αρχές.

Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών: Το Guest Inn δεν μεταπωλεί ή μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το Guest Inn έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συνδρομητές του.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ή να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Guest Inn. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή σας (και να διαγράψετε όσες προσωπικές πληροφορίες έχετε δώσει). Αυτή η αλλαγή έχει άμεση ισχύ.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία μικρού μεγέθους που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ο οποίος προσπελαύνει τις ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου. Τα cookies δημιουργούνται από τον server με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας, προσαρμόζοντας τη διεπαφή στις προτιμήσεις σας.Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές της ιστοσελίδας που ο υπολογιστής σας έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα.

Το δίκτυο Guest Inn χρησιμοποιεί Cookies κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα του, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Απενεργοποιούνται αυτόματα και καταστρέφονται κατά την έξοδό σας.

Καθ’οποιοδήποτε τρόπο, τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας αναγνωρίσουν προσωπικά.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ανά πάσα στιγμή τον υπολογιστή σας ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιεί όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

Κανόνες ασφαλείας

Ο server που φιλοξενεί το δικτύο Guest Inn συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής εισόδου, με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (για παράδειγμα διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής, σελίδες που προσπελαύνονται κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα και η χρησιμότητά τους έγκειται αποκλειστικά στη στατιστική ανάλυση και στη διάγνωση προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Guest Inn βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον, μη προσβάσιμο στο κοινό. Όλες οι πληροφορίες φυλάσονται και αποθηκεύονται σε ασφελές περιβάλλον. Είμαστε προσεκτικοί για την προστασία τους από πιθανή πειρατεία, στο μέτρο του δυνατού στον τομέα της ασφάλειας που προσφέρει το Διαδίκτύο. Το Guest Inn έχει θέσει σε εφαρμογή μια αυστηρή διαδικασία ασφαλείας όσο αφορά την απώλεια, τη δόλια χρήση ή την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν δώσει οι χρήστες του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, το Guest Inn εγγυάται στους χρήστες του διαδικτύου την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται τηρούνται από το Guest Inn σε ασφαλές περιβάλλον, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας όσον αφορά τη διατήρηση και κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται από SSL (Secure Socket Layer).

Το Guest Inn σας διαβεβαιώνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες του συμμορφώνονται με την νέα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων RGPD της 25/05/2018.

Links (Δεσμοί) προς άλλα sites

Το δίκτυο Guest Inn δεν είναι ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους ( links), των οποίων οι ηλεκτρονικές διεύθυνσεις αναγράφονται στις σελίδες μας, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.

Cookies

Τα cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία μικρού μεγέθους που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ο οποίος προσπελαύνει τις ιστοσελίδες κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνόδου. Τα cookies δημιουργούνται από τον server με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας, προσαρμόζοντας τη διεπαφή στις προτιμήσεις σας.Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές της ιστοσελίδας που ο υπολογιστής σας έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα.

Το δίκτυο Guest Inn χρησιμοποιεί Cookies κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα του, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Απενεργοποιούνται αυτόματα και καταστρέφονται κατά την έξοδό σας.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ανά πάσα στιγμή τον υπολογιστή σας ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιεί όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

Στατιστικές

Ο server που φιλοξενεί το δικτύο Guest Inn συλλέγει, κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής εισόδου, με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες (για παράδειγμα διευθύνσεις IP, ημέρα και ώρα συναλλαγής, σελίδες που προσπελαύνονται κ.α.) για τους χρήστες που εξυπηρετεί. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα και η χρησιμότητά τους έγκειται αποκλειστικά στη στατιστική ανάλυση και στη διάγνωση προβλημάτων ή τεχνικών δυσλειτουργιών.

Αιτήσεις διαθεσιμότητας

Το δίκτυο Guest Inn λειτουργεί ως εξειδικευμένο δίκτυο προβολής και προώθησης παραδοσιακών και αγροτουριστικών καταλυμάτων. Οι αιτήσεις διαθεσιμότητας στέλνονται ταυτόχρονα στα καταλύματα-μέλη του δικτύου τα οποία αναλαμβάνουν να απαντήσουν στους πελάτες το συντομότερο.

Όλα τα καταλύματα-μέλη του δικτύου Guest Inn έχουν επίσημη άδεια λειτουργίας ΕΟΤ.

Για να στείλετε μία αίτηση διαθεσιμότητας μέσα από την ιστοσελίδα του δικτύου Guest Inn:

1. Δημιουργείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό Guest Inn, συμπληρώνετε και στέλνετε μία online αίτηση διαθεσιμότητας, χωρίς καμμία δέσμευση εκ μέρους σας. Η αίτηση στέλνεται στο δίκτυο Guest Inn και ταυτόχρονα στον ιδιοκτήτη του καταλυματος που επιλέξατε, ο οποίος θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

2. Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με τον κόκκινο αστερίσκο (*) και σιγουρευτείτε ότι η διεύθυνση e-mail που δώσατε είναι σωστή. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λάβετε την απάντηση που θα σας στείλει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.

3. Το Guest Inn έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας, τηλεφωνικά ή μέσω email για τις ανάγκες των κρατήσεων σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δίκτυο Guest Inn: info@guestinn.comΔιαβάστε τους όρους κρατήσεων